09120130378

09123714138


طراحی و اجراء سیستم های الکتریکال و مکانیکال و اعلام و اطفاء حریق و شبکه و دوربین مداربسته پروژه اداری و تجاری


درباره ما

شرکت مهندسی ساطع گستر


شرکت مهندسی ساطع گستر با بیش از 35 سال تجربه کاری و با بهره گیری از تیم تخصصی فنی و مهندسی در زمینه های طراحی و اجراء و تعمیر و نگهداری و بازسازی در بخش تاسیسات (مکانیک و برق) آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه طراحی و اجراء سیستم های الکتریکال و مکانیکال, اعلام و اطفاء حریق, شبکه و دوربین مداربسته پروژه مسکونی, اداری و تجاری, اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی, اجرای تاسیسات موتورخانه, قیمت تعمیر چیلر, تجهیزات مکانیکال, تجهیزات الکتریکال, اجرای تاسیسات الکتریکی, اجرای سرویس تاسیسات ساختمان, سرویس و تعمیر موتورخانه, اجرای تاسیسات مکانیکی, مشاوره پروژه های تاسیساتی, تعمیر ارزان و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی, پروژه اجرایی سرویس چیلر, نگهداری موتورخانه, پروژه سرویس و تعمیر چیلر, پروژه تعمیر نگهداری و بازسازی, تعمیر و سرویس چیلر, تامین تجهیزات ارزان و نگهداری موتورخانه و چیلر و تجهیزات با پروژه های مسکونی و تجاری و اداری و بیمارستانی و صنعتی اعلام می دارد.


اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

تعمیر موتورخانه | سرویس چیلر | اجرای تاسیسات ساختمان | مشاوره طراحی پروژه


طراحی و اجراء کامل برق و مکانیک پروژه های اداری و تجاری و مسکونی و صنعتی, طراحی و اجراء سیستم های الکتریکال و مکانیکال, اعلام و اطفاء حریق, شبکه و دوربین مداربسته پروژه مسکونی, اداری و تجاری, اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی, اجرای تاسیسات موتورخانه, قیمت تعمیر چیلر, تجهیزات مکانیکال, تجهیزات الکتریکال, اجرای تاسیسات الکتریکی, اجرای سرویس تاسیسات ساختمان, سرویس و تعمیر موتورخانه, اجرای تاسیسات مکانیکی, مشاوره پروژه های تاسیساتی, تعمیر ارزان و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی, پروژه اجرایی سرویس چیلر, نگهداری موتورخانه, پروژه سرویس و تعمیر چیلر, پروژه تعمیر نگهداری و بازسازی, تعمیر و سرویس چیلر, تامین تجهیزات ارزان و نگهداری موتورخانه و چیلر, تجهیزات بیمارستان, شرکت اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان, تعمیر تخصصی چیلر, تعمیر چیلر, سرویس چیلر, نگهداری تاسیسات برقی, بازسازی موتورخانه, قیمت تعمیر موتورخانه, اجرای تاسیسات مکانیکی, تامین تجهیزات و نگهداری تاسیسات, نگهداری موتورخانه, اجرای تاسیسات بیمارستان, تعمیر تجهیزات و نگهداری موتورخانه, اجرای سرویس برق ساختمان, مشاوره تاسیسات مکانیکی ساختمان, اجرای تاسیسات موتورخانه, فروش و تامین تجهیزات مکانیکال و الکتریکال بیمارستان


نمونه ای از پروژه های اجراء، تعمیر و نگهداری

پروژه اداری تجاری مسکونی

تاسیسات برق و مکانیک | نگهداری موتورخانه | اجرای تاسیسات برقی تعمیر و نگهداری | قیمت تعمیر چیلر صنعتی | تامین تجهیزات بیمارستان


لوح تقدیر برای پروژه های اجرایی

طراحی و اجراء کامل برق و مکانیک پروژه های اداری و تجاری و مسکونی و صنعتی


در زمینه طراحی و اجراء سیستم های الکتریکال و مکانیکال, اعلام و اطفاء حریق, شبکه و دوربین مداربسته پروژه مسکونی, اداری و تجاری, اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی, اجرای تاسیسات موتورخانه, قیمت تعمیر چیلر, تجهیزات مکانیکال, تجهیزات الکتریکال, اجرای تاسیسات الکتریکی, اجرای سرویس تاسیسات ساختمان, سرویس و تعمیر موتورخانه, اجرای تاسیسات مکانیکی, مشاوره پروژه های تاسیساتی, تعمیر ارزان و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی, پروژه اجرایی سرویس چیلر, نگهداری موتورخانه, پروژه سرویس و تعمیر چیلر, پروژه تعمیر نگهداری و بازسازی, تعمیر و سرویس چیلر, تامین تجهیزات ارزان و نگهداری موتورخانه و چیلر, تجهیزات بیمارستان, شرکت اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان, تعمیر تخصصی چیلر, تعمیر چیلر, سرویس چیلر, نگهداری تاسیسات برقی, بازسازی موتورخانه, قیمت تعمیر موتورخانه, اجرای تاسیسات مکانیکی, تامین تجهیزات و نگهداری تاسیسات, نگهداری موتورخانه, اجرای تاسیسات بیمارستان, تعمیر تجهیزات و نگهداری موتورخانه, اجرای سرویس برق ساختمان, مشاوره تاسیسات مکانیکی ساختمان, اجرای تاسیسات موتورخانه, فروش و تامین تجهیزات مکانیکال و الکتریکال بیمارستان می توانید با تماس از مشاوره تخصصی ما بهره مند شوید.

110

پروژه موفق اجرایی
12

کارشناسان متخصص و زبده
24

تیم اجرایی قدرتمند
8

زمینه تخصصی تاسیساتی


تامین تجهیزات و سرویس های دوره ای

بازسازی موتورخانه ارزان | اطفاء حریق | سیستم الکتریکال مکانیکال

خدمات تاسیسات

کارشناس 09123714138