می 3, 2021
نگهداری تاسیسات ساختمان

نگهداری تاسیسات ساختمان

نگهداری تاسیسات ساختمان تعمیر و نگهداری ساختمان شامل تمیز کردن مناطق مشترک ، از بین بردن منظم سطل زباله و ترمیم موارد خراب است. این می […]
مارس 26, 2021
تامین و نگهداری تاسیسات

تامین و نگهداری تاسیسات

تامین و نگهداری تاسیسات تامین و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک پروژه های اداری و تجاری و تامین و نگهداری تاسیسات مسکونی و صنعتی تامین و […]
خدمات تاسیسات

کارشناس 09123714138